Zajęcia mundurowe

W minioną środę (13.03.2024) “Strzelcy” skupieni w JS 3301 i JS 1909 przy III LO ćwiczyli wcale niełatwe chwyty Sztandarem Strzeleckim oraz nieopisane w regulaminie musztry przejście z szeregu do trójek i z trójek do szeregu. Tak jak w wypadku musztry wojskowej wydaje się to sprawą błahą i mało użyteczną, ale tylko pozornie, ponieważ udział sztandaru oraz jego asysty stanowi ważny element oprawy ceremonialnej wielu uroczystości; ma na celu nadanie odpowiedniej rangi uroczystościom oraz podkreślenie ich

podniosłego charakteru. Zajęcia prowadził instruktor i Dowódca JS 3301 “Strzelec” Chor. rez. Roman Sarnowski.

dodany: 3 kwietnia, 2024 — 6:45 am