Rada Rodziców

Szanowni Rodzice!


Rada Rodziców ustaliła, iż wysokość składki w r. szk. 2022/2023 wynosi 70 zł i jej wpłata jest dobrowolna.
Rada Rodziców finansuje głównie:

– zakupy nagród rzeczowych na koniec roku szkolnego
– imprezy szkolne
– bilety do kina, teatru dla jednego ucznia w klasie z najwyższą średnią ocen oraz dla uczniów ze stuprocentową frekwencją (aktualizacja listy po każdym semestrze)
– zajęcia w terenie/wyjazdy klas mundurowych
– zakupy lektur i nowości wydawniczych do biblioteki

  Dziękujemy wszystkim, którzy systematycznie wpłacają składki na Radę Rodziców.

Skład

Zarząd:

Przewodnicząca: Anna Zdun
Zastępca: Jerzy Olczyk
Sekretarz: Emilia Kowalska
Skarbnik: Emilia Kuligowska

 Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca: Maria Romanowska
Zastępca: Robert Kamiński
Sekretarz: Małgorzata Grabowska