Sekretariat

Godziny otwarcia:

Sekretariat czynny jest

od poniedziałku do piątku

od godz. 7.30 do godz. 15.30

Duplikat legitymacji/świadectwa

Opłaty za wydanie duplikatu świadectwa/legitymacji szkolnej wynoszą:

  • legitymacji szkolnej  9 złotych
  • świadectwa ukończenia szkoły/dojrzałości  26 złotych

Podstawa prawna:
Duplikaty świadectw i legitymacji wydaje się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. (Dz. U. poz. 170 z późn. zm.).