Wychowawcy klas

Wychowawstwa – rok szkolny 2021/2022

IA -Ewa Przybylska-Dyńska

IB– Joanna Trędowska

IC – Michał Magdowski

II A – Małgorzata Żołądź
II B – Agnieszka Strojna
IIC –  Beata Byszko-Zagubień

III Ap – Tomasz Węgielewski
III Bp – Joanna Grzemska
III Cp – Piotr Pik

III Ag – Grzegorz Chabasiński
III Bg – Izabela Utracka
III Cg – Łukasz Kowalewski