Wychowawcy klas

Wychowawstwa – rok szkolny 2020/2021

I A – Małgorzata Żołądź
I B –  Łukasz Piasecki
I C –  Beata Byszko-Zagubień

II Ap – Tomasz Węgielewski
II Bp – Joanna Grzemska
II Cp – Piotr Pik

II Ag – Grzegorz Chabasiński
II Bg – Izabela Markowska
II Cg – Łukasz Kowalewski

III A – Kamilla Piasecka
III B –  Agnieszka Strojna
III C –  Joanna Trędowska