Wychowawcy klas

Wychowawstwa – rok szkolny 2023/2024

IA – Magdalena Piasecka
I B – Magdalena Koehna
I C – Izabela Utracka
I D – Joanna Grzemska

IIA – Kamilla Piasecka
II B – Łukasz Kowalewski
II C – Rafał Lewandowski

IIIA -Ewa Przybylska-Dyńska

IIIB– Joanna Trędowska

IIIC – Michał Magdowski

IV A – Małgorzata Żołądź
IV B – Agnieszka Strojna
IVC –  Beata Byszko-Zagubień