Związek Strzelecki “Strzelec”

Informacje na temat działalności ZS Strzelec w III LO i klasach mundurowych. ( przed pandemią )

  1. Porozumienia; porozumienie o współpracy z ZS Strzelec podpisano w 2010 r. Szkoła w późniejszych latach podpisała porozumienia z jednostkami wojskowymi na terenie Grudziądza. Najpierw z JW 1109 przy ul. Hallera 60, następnie od niedawna z Cs Log ( Centrum Szkolenia Logistyki ) w Grupie.
  2. Szkolenia wojskowe. W jednostkach wojskowych odbywały się szkolenia z zakresu podstaw musztry indywidualnej i zespołowej – w plutonach. Ćwiczenia poligonowe – czołganie, rzut granatem, okopywanie, zwiad w terenie, budowa i eksploatacja broni. Uczniowie poznali różne rodzaje broni na wyposażeniu wojska. Ćwiczyli rozkładanie i składanie karabinu KBKAKMS tzw. „Kałach”. Zajęcia odbywały się według rocznego harmonogramu  zajęć na terenie jednostek wojskowych.
  3. Szkolenia Strzeleckie na terenie szkoły. Zajęcia zostały podzielone na teoretyczne w klasach lekcyjnych i praktyczne na terenie boiska szkolnego. Zajęcia teoretyczne; tematyką zajęć teoretycznych były podstawy wojskowego kształcenia ogólnego. Uczniowie uczyli się; topografii wojskowej – czytania mapy i rozpoznania znaków oraz podziałki na mapie, historii ZS Strzelec i struktury organizacyjnej . podstawy budowy broni sportowej, zasad zachowania na strzelnicy, rozpoznawania stopni służb mundurowych i ZS Strzelec. Ponadto ogólne podstawy regulaminu mundurowego wojskowego i ZS Strzelec. W szkoleniach praktycznych; tematyką zajęć było; musztra indywidualna i zespołowa, ceremoniał uroczystości państwowych i służb mundurowych na placach defiladowych i innych, ćwiczenia praktyczne w poruszaniu się po terenie otwartym, strzelanie z broni pneumatycznej do tarczy sportowej, przygotowania ceremoniału do przysięgi strzeleckiej na terenie szkoły – w Sali gimnastycznej i w terenie otwartym.
  4. Szkolenia Strzeleckie w terenie. Zajęcia odbywały się średnio 1-2 razy w miesiącu na terenie Lasu Komunalnego w Rudniku i miasta Grudziądza. Uczniowie pokonywali różne rodzaje przeszkód terenowych, wykonując czynności; mierzenie odległości do celu, rzut granatem na odległość i do celu, czołganie z maskowaniem, strzelanie z pozycji stojącej, okopywanie, czytanie mapy i określanie azymutu, przemieszczanie w drużynach po terenie zalesionym, marsz kondycyjny.
  5. Inne zajęcia terenowe. Uczniowie brali udział w biwakach szkoleniowych na terenie MORiW i Ośrodka Wypoczynkowego Delfin. Uczestniczyli w zajęciach terenowych na terenie lasów w Tucholi, w tym strzelanie z broni palnej na strzelnicy w Tucholi. Organizowano marsze kondycyjne w okolicach dorzecza Wisły, dorzecza Osy, Fortu Wielka Księża Góra i inne.
  6. Strzelanie. Sukcesywnie raz w miesiącu grupa 50 uczniów brała udział w szkoleniu eksploatacji broni i umiejętności strzelania z karabinu, pistoletu, strzelby na strzelnicy w Rybieńcu. Strzelanie z broni pneumatycznej odbywało się na terenie poligonu w Grupie, w lesie komunalnym Rudnik, na strzelnicy Ośrodka Delfin.
  7. Uroczystości. Według kalendarza wydarzeń na terenie Grudziądza i okolic. Młodzież bierze cyklicznie udział w różnego rodzaju świętach państwowych i kombatanckich np. 1Marca  Dzień Żołnierzy Wyklętych – Rajd pomnikowy na terenie Grudziądza, uroczystości 3Maja, przysięga Strzelców III LO, święta wojskowe i uroczystości lokalne.
  8. Sport. Uczniowie brali udział w różnych przedsięwzięciach o charakterze sportowym np. zawody wojskowe – Sprawny jak żołnierz, Rajdy piesze organizowane przez Koło Wojskowe OSESEK, Mistrzostwa Polski Klas mundurowych w Żaganiu, na Poligonie w Drawsku, biwak w Warszawie na terenie byłego AON ( dawniej Akademia Obrony Narodowej), zawody typu wojskowego na terenie Lasu Komunalnego w Grudziądzu ( organizatorem była szkoła SP nr 21 na Lotnisku.