Terminarz szkolny

Organizacja roku szkolnego III LO JP II w Grudziądzu w roku szkolnym 2021/2022

  • Rok szkolny trwać będzie od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.
  • Inauguracja roku szkolnego: 1 września o  godzinie 9:00.
  • Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze realizowane będą w 5 dniach tygodnia: od poniedziałku do piątku włącznie

od 1 września 2021r. a kończyły 24 czerwca 2022 r.

W roku szkolnym 2021/2022 zajęcia dydaktyczne będą trwały:

zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2021 r.

koniec I semestru- 14.01.2022 r.

ferie zimowe: 17 stycznia – 30 stycznia 2022 r.

ferie wiosenne: 14-19 kwietnia 2022 r.

zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach trzecich po gimnazjum : 29 kwietnia 2022 r.

  • Egzamin maturalny: 4 – 20 maja 2022 r.

Dodatkowy termin egzaminu maturalnego: 1 – 15 czerwca 2022 r.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym 23 sierpnia 2022 r. godz. 9.00 (część pisemna).

wystawienie ocen końcoworocznych w klasach I, II i III: 15.06.2022 r.

  • Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych – wychowawczych: 24 czerwca 2022 r.
  • Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

12 listopada 2021r. (piątek), 

22 grudnia 2021 r. (środa – wigilie klasowe)

2 maja 2022 r. (poniedziałek)

4, 5, 6 maja 2022 r. (pisemny egzamin maturalny)

17 czerwca 2022 r. (piątek po Bożym Ciele)

  • Ferie letnie: 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.