PCK

Szkolne Koło PCK

Od wielu lat działa w III LO szkolne koło PCK. Każdego roku członkami koła zostaje kilkadziesiąt osób. W ramach pracy tego koła uczniowie naszej szkoły mogą realizować swoje pasje związane z działalnością wolontariacką. Młodzież bierze udział w różnego rodzaju zbiórkach charytatywnych ( m.in. zabawek czy żywności w ramach Dni walki z głodem i ubóstwem ), w Turnieju Honorowego Krwiodawstwa, przygotowuje kartki świąteczne i torebki wielkanocne oraz odwiedza podopiecznych grudziądzkiego oddziału PCK. W ramach promocji zdrowego stylu życia bierze udział w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Niektórzy uczniowie angażują się też bezpośrednio we współpracę z rejonowym oddziałem PCK w Grudziądzu.

W poniedziałek, 26 kwietnia 2021 r. odbyło się w III LO szkolenie w zakresie samobadania piersi w ramach programu profilaktyki raka piersi „Różowa wstążeczka”. To już po raz osiemnasty dziewczęta z klas drugich szkoliły się w naszej szkole w tym zakresie. Niestety, w tym roku ze względu na pandemię szkolenie odbyło się on-line i w związku z tym w ograniczonym zakresie. Najważniejsze cele, mimo to zostały zrealizowane. Uczestniczki mogły m.in. obejrzeć film instruktażowy przedstawiający sposób przeprowadzenia samobadania piersi.

            Celem nadrzędnym powyższych działań jest zachęcenie dziewcząt i ich mam, aby dbały o siebie i swoje zdrowie. Ważne jest, aby już w szkole średniej uczennice zostały przygotowane do samobadania piersi i aby ten nawyk został im przez całe życie.

Szkolenie poprowadziła: Barbara Stopikowska