Zajęcia mundurowe

W ramach cyklicznych zajęć pozalekcyjnych dla pasjonatów wojskowości, które tradycyjnie we wtorki prowadzi Pan Kapral Jakub Zieliński z CSLog., uczniowie poznali wybrane przez niego zagrożenia militarne występujące podczas konfliktów zbrojnych oraz zapoznali się ze sposobami, jak również instrukcjami, dotyczącymi postępowania w sytuacjach kryzysowych.

dodany: 14 marca, 2024 — 7:43 am