Combat Alert

Dzisiaj (04.01.2023) pan instruktor Jakub Zieliński wyjaśnił uczniom zainteresowanym pogłębianiem wiedzy z dziedziny wojskowości potrzebę systematycznego poznawania i umiejętnego realizowania procesu komunikowania się w Wojsku Polskim, jak również relacji interpersonalnych między żołnierzami, co stanowi niezbędny warunek do pomyślnego kształtowania ich osobowości oraz zapewnienia poprawności realizowania procesu dowodzenia, wychowania, jak również szkolenia.

dodany: 13 stycznia, 2023 — 3:35 pm