Combat Alert

16 września br. odbyło się popołudniowe pierwsze otwarte spotkanie rodziców oraz uczniów, głównie z klas 1, z reprezentantem Fundacji na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju “Combat Alert” na Województwo Kujawsko-Pomorskie, Panem Oskarem Tylką. Podsumowano dokonania od chwili zawiązania współpracy, określono kolejne cele, a na koniec członkowie szkolnego oddziału CA otrzymali plecaki desantowe, jako kolejny element wyposażenia i dowód wywiązywania się z umowy zawartej ze szkołą.

dodany: 18 września, 2022 — 3:27 pm