Zajęcia klas mundurowych

Uczniowie klas mundurowych już od pierwszej klasy nauki w naszym liceum biorą udział w dodatkowych zajęciach, do których należą : podstawy samoobrony, musztra, logistyka, ceremoniał wojskowy oraz realizują zajęcia w jednostkach wojskowych według harmonogramu. Szkoła współpracuje z jednostką CSLog i JW1109. Chętni uczestniczą  w marszach kondycyjnych i ćwiczeniach strzelania z broni pneumatycznej. Ponadto chętnie biorą udział w zorganizowanych ćwiczeniach terenowych ucząc się taktyki zielonej i czerwonej ( zajęcia w lesie i pierwsza pomoc na polu walki). Szkoła organizuje cykl zajęć na strzelnicy w Rybieńcu. Tam uczą się strzelania z broni czarnoprochowej – pistolet i karabin. W szkole realizują przedmioty uzupełniające; język angielski w służbach mundurowych, historia wojskowości i edukację obronną. Uczniowie klas mundurowych mają możliwość wstąpienia w szeregi Związku Strzeleckiego “Strzelec”.