Wychowawcy klas

Wychowawstwa – rok szkolny 2021/2022

I A – Kamilla Piasecka
I B – Łukasz Kowalewski
I C – Rafał Lewandowski

IIA -Ewa Przybylska-Dyńska

IIB– Joanna Trędowska

IIC – Michał Magdowski

III A – Małgorzata Żołądź
III B – Agnieszka Strojna
III C –  Beata Byszko-Zagubień

IV A – Tomasz Węgielewski
IV B – Joanna Grzemska
IV C – Piotr Pik