Terminarz szkolny

Organizacja roku szkolnego III LO JP II w Grudziądzu w roku szkolnym 2021/2022

  • Rok szkolny trwać będzie od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.
  • Inauguracja roku szkolnego: 1 września o  godzinie 9:00.
  • Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze realizowane będą w 5 dniach tygodnia: od poniedziałku do piątku włącznie

od 1 września 2022r. a kończyły 23 czerwca 2023 r.

W roku szkolnym 2022/2023 zajęcia dydaktyczne będą trwały:

zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2022 r.

koniec I semestru- 13.01.2023 r.

ferie zimowe: 30 stycznia – 10 luty 2023 r.

ferie wiosenne: 06-11 kwietnia 2023 r.

zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach czwartych : 28 kwietnia 2023 r.

  • Egzamin maturalny pisemny: 4 – 20 maja 2023 r.
  • Egzamin maturalny ustny 10-23 maja 2023r.

Dodatkowy termin egzaminu maturalnego pisemnego: 1 – 19 czerwca 2023 r.

Dodatkowy termin egzaminu maturalnego ustnego: 05-07.06.2023r.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym:

Egzamin maturalny pisemny: 22.08.2023 r.
Egzamin maturalny ustny: 21.08.2023r.

wystawienie ocen końcoworocznych w klasach I, II i III: 16.06.2023 r.

  • Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych – wychowawczych: 23 czerwca 2023 r.
  • Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

31 październik 2022r. (poniedziałek), 

22 grudnia 2022 r. (czwartek– wigilie klasowe)

2 maja 2023 r. (wtorek)

4, 5, 8 maja 2023 r. (pisemny egzamin maturalny)

9 czerwca 2023 r. (piątek po Bożym Ciele)

  • Ferie letnie: 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.