Terminarz szkolny

Organizacja roku szkolnego III LO JP II w Grudziądzu w roku szkolnym 2023/2024

1 )  14.09.2023 r. – godz. 16.30  zebrania z rodzicami i wybór członków Rady Rodziców,

      14.09.2023 r. ( czwartek); – godz. 15.30  – zebranie RP – przedstawienie planu nadzoru              

      pedagogicznego dyrektora szkoły.

2) 09.11.2023 r. (czwartek)  godz. 15.15 zebranie RP poświęcone śródokresowej analizie wyników  

      nauczania i wychowania, analiza matur, analiza ankiety wychowawców klas I i diagnozie klas I.    

3) 8.12.2023 r. (piątek) wystawienie zagrożeń ocenami niedostatecznymi na I semestr

4) 14.12.2023r. (czwartek) spotkanie z rodzicami i podanie zagrożeń ocenami ndst.

5) 23.12.2023r. – 31.12.2023 r. – przerwa świąteczna

6) 12.01.2024 r. (piątek) – koniec I semestru

7) 12.02.2024r. – 25.02.2024 r. – ferie zimowe

8) 18.01.2024 r. (czwartek) – godz. 15.00 RP klasyfikacja za I semestr

                                                     godz.16.30 – spotkanie z rodzicami

9) 22.03.2024 r. (piątek) – wystawienie zagrożeń ocenami niedostatecznymi w kl. IV

10) 26.03.2024 r. (wtorek) – zebranie z rodzicami wszystkich klas i podanie zagrożeń w klasach IV

11) 28.03.2024 r. -02.04.2024 r. – przerwa świąteczna wiosenna

12) 19.04.2024 r. (piątek) – wystawienie ocen końcowych w kl. IV

13) 22.04.2024 r. (poniedziałek) – zebranie RP i klasyfikacje klas IV , procedury maturalne,

        wystawienie ocen końcowych      

14) 26.04.2024 r. (piątek) – zakończenie roku szkolnego w klasach IV

15) 07.05.2024 r.-24.05.2024 r. – egzaminy maturalne

         11.05.2024r. – 25.05.2024r. – egzaminy maturalne ustne

16) do 24.05.2024 r. (piątek) – wystawienie zagrożeń ocenami niedostatecznymi i podanie ocen

        proponowanych

17) 28.05.2024 r. (wtorek) – spotkanie z rodzicami i podanie zagrożeń ocenami niedostatecznymi

18) 16.06.2024 r. (piątek) – wystawienie ocen końcoworocznych

19) 03.06.2024 – 17.06.2024r.  – dodatkowa sesja maturalna

      10.06.2024 r. – 12.06.2024 r. – ustny

20) 14.06.2024r. (piątek) – wystawianie ocen końcowych

21) 17.06.2024r. (poniedziałek) 15:15 – zebranie RP klasyfikacyjne roczne

22) 21.06.2024 r. (piątek) – zakończenie zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024.

23) 09.07.2024r. – wyniki matur

24) 20.08.2024r. – matury poprawkowe pisemne

25) 21.08.2024 r. – matury poprawkowe ustne

26) 10.09.2024r. – wyniki matur poprawkowych              

27) Dodatkowe dni wolne:

a) 2.11.2023r.       

b) 22.12.2023r.

c) 02.05.2024r.

d) 06.05.2024r.

e) 7-10.05.2024 r.

f) 13.05.2024r.

g) 31.05.2024r.