Rekrutacja

Drogi Ósmoklasisto !

Przygotowaliśmy dla Ciebie podstawowe informacje o naborze oraz naszą ofertę w liceum czteroletnim. Przeczytaj te informacje uważnie, abyś dokonał właściwego wyboru i z sukcesem przeszedł przez proces rekrutacji na r. szk. 2022/2023.

Planujemy otwarcie następujących klas:

KLASA I A (TZW. OGÓLNA)

Klasa ogólna jest doskonałą ofertą dla młodzieży niezdecydowanej, co do wyboru konkretnego profilu.W klasie o profilu ogólnym proponujemy zakres przedmiotów rozszerzonych, który pozwala absolwentowi na dużą elastyczność w wyborze kierunku studiów. Klasa ta umożliwia przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie lub biologii, chemii, fizyki oraz matematyki lub geografii, z wybranego języka obcego (angielskiego lub niemieckiego). Ponadto, jako przedmioty uzupełniające, nauczane będą: j. polski dla ciebie, matematyka dla ciebie.

Profil ten przygotowuje do podjęcia studiów zarówno na kierunkach ścisłych, jak i humanistycznych np. prawo i administracja, nauki społeczne, ochrona środowiska, geografia, stosunki międzynarodowe, turystyka, rekreacja, lingwistyka stosowana, europeistyka, psychologia, pedagogika.

Ucząc się w tej klasie możesz:

 • uzyskać wysokie wyniki na egzaminie maturalnym
 • uczestniczyć w warsztatach dziennikarskich
 • brać udział w olimpiadach i konkursach tematycznych
 • wyjechać na wymianę młodzieży ze szkołą partnerską AFS w Gütersloh
 • brać udział w różnych projektach, np.: w Szkolnej Drużynie Ratownictwa Przedmedycznego, w Szkolnym Zespole Muzycznym TENDO, w Combat Alert i w Związku Strzeleckim “Strzelec”
 • uczestniczyć w wycieczkach krajoznawczych, rajdach, poligonach, zajęciach samoobrony, strzeleckich, musztrach
 • rozwijać zainteresowania teatralne i dziennikarskie
 • rozwijać swoje pasje w kołach zainteresowań

W klasie nauczany będzie j. angielski i j. niemiecki na zasadzie kontynuacji lub od podstaw w zależności od nauczanego języka w szkole podstawowej.

KLASA I B (TZW. KLASY MUNDUROWA)

Oferta skierowana jest do absolwentów, którzy oprócz kształcenia ogólnego przewidzianego w programie liceum, są zainteresowani poznaniem specyfiki służb mundurowych w ramach realizacji przedmiotów uzupełniających (historia wojskowości, język angielski w służbach mundurowych) i dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. W klasie o tym profilu planuje się przygotowanie do matury w zakresie rozszerzonym z dwóch wybranych  przedmiotów.

Poznanie problematyki specyfiki pracy służb mundurowych to wybór atrakcyjnej, zaszczytnej i mogącej zaspokoić aspiracje życiowe ścieżki kariery zawodowej.

Kandydatów do tej klasy powinna cechować otwartość na zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy, sprawność fizyczna, chęć pracy zespołowej. W ciągu czterech lat pobytu w liceum zdobędą podstawy wiedzy teoretycznej na temat pracy służb mundurowych oraz wiedzy praktycznej w zakresie technik samoobrony, strzelania, pokonywania przeszkód terenowych, musztry i ratownictwa przedmedycznego.

Absolwenci tej klasy po czterech latach nauki otrzymają certyfikat potwierdzający zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności w zakresie służb mundurowych.

Ucząc się w tej klasie możesz:

 • uzyskać wysokie wyniki na egzaminie maturalnym
 • poznać specyfikę pracy w służbach mundurowych
 • uzyskać wysoką sprawność fizyczną, praktyczne umiejętności z zakresu musztry, strzelania, samoobrony, pomocy przedmedycznej
 • przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach cywilnych w zakresie bezpieczeństwa narodowego i wojskowego
 • podnieść kompetencje językowe ( przedmiot uzupełniający: język angielski w służbach mundurowych)
 • zdobyć umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności, samodyscypliny
 • wszechstronnie rozwijać swoje zainteresowania, korzystając z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych organizowanych w liceum
 • brać udział w różnych projektach, np.: w Combat Alert ,Związku Strzeleckim “Strzelec”, w Szkolnej Drużynie Ratownictwa Przedmedycznego, w Szkolnym Zespole Muzycznym TENDO
 • korzystać z wiedzy i doświadczenia żołnierzy zawodowych jednostek: CSLog i JW1109 zapewniającej wysoką jakość w realizacji specjalistycznego programu
 • uczestniczyć w warsztatach dziennikarskich
 • brać udział w olimpiadach i konkursach tematycznych
 • wyjechać na wymianę młodzieży ze szkołą partnerską AFS w Gütersloh
 • rozwijać zainteresowania teatralne i dziennikarskie

W klasie nauczany będzie j. angielski i j. niemiecki na zasadzie kontynuacji lub od podstaw w zależności od nauczanego języka w szkole podstawowej.

Uwaga! Jeżeli będzie wielu chętnych do klasy mundurowej istnieje możliwość utworzenia  w klasie 1c grupy mundurowej. Dlatego, jeśli chcesz być w klasie mundurowej koniecznie wybierz 1b i 1c. Przy składaniu deklaracji w III LO podejmiesz decyzję.

KLASA 1 C “ ANALITYKA I BEZPIECZEŃSTWO

W związku z zawarciem umowy o współpracy z Państwową Szkołą Wyższą im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, tworzymy nową klasę, która będzie ciekawym i nowoczesnym kierunkiem o nazwie „analityka i bezpieczeństwo”. Dzięki tej współpracy będziemy wyposażać naszych uczniów nie tylko w wiedzę, ale da im to także możliwość rozwoju i odnalezienia się na rynku pracy. Absolwenci będą mogli podjąć studia na uczelni w Gnieźnie na kierunku o podobnej  nazwie.

Ucząc się w tej klasie możesz :

 • uzyskać wysokie wyniki na egzaminie maturalnym
 • brać udział w warsztatach praktycznych z wykładowcami z uczelni i ze studentami,
 • spotykać się z ciekawymi ludźmi,
 • brać udział w konferencjach, a w przyszłości robić karierę w środowisku międzynarodowym.
 • zostać również członkiem elitarnych oddziałów proobronnych : Combat Alert i JS Strzelec.
 • uczyć się języka angielskiego na poziomie rozszerzonym
 • przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach cywilnych w zakresie bezpieczeństwa narodowego i wojskowego
 • zdobyć umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności, samodyscypliny
 • wszechstronnie rozwijać swoje zainteresowania, korzystając z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych organizowanych w liceum
 • brać udział w różnych projektach, np.: w Szkolnej Drużynie Ratownictwa Przedmedycznego, w Szkolnym Zespole Muzycznym TENDO
 • uczestniczyć w warsztatach dziennikarskich
 • brać udział w olimpiadach i konkursach tematycznych
 • wyjechać na wymianę młodzieży ze szkołą partnerską AFS w Gütersloh
 • rozwijać zainteresowania teatralne i dziennikarskie

W klasie nauczany będzie j. angielski na poziomie rozszerzonym i j. niemiecki na zasadzie kontynuacji lub od podstaw w zależności od nauczanego języka w szkole podstawowej.

 Zapisz się do III LO !

Link do rejestracji w systemie naboru elektronicznego