Rekrutacja

Drogi Ósmoklasisto !

Przygotowaliśmy dla Ciebie podstawowe informacje o naborze oraz naszą ofertę w liceum czteroletnim. Przeczytaj te informacje uważnie, abyś dokonał właściwego wyboru i sprawnie przeszedł przez proces rekrutacji na r. szk. 2023/2024.

Planujemy otwarcie następujących klas:

KLASA 1 A OGÓLNA Z ELEMENTAMI ANALITYKI I BEZPIECZEŃSTWA

W oparciu o współprace z Państwową Szkołą Wyższą im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, tworzymy klasę ogólną, w której uczniowie zainteresowani tematem analityki i bezpieczeństwa będą mieli możliwość brania udziału w dodatkowych zajęciach z tej tematyki. Dzięki tej współpracy będziemy wyposażać naszych uczniów nie tylko w wiedzę, ale da im to także możliwość rozwoju i odnalezienia się na rynku pracy. Absolwenci będą mogli podjąć studia na uczelni w Gnieźnie na kierunku o podobnej  nazwie.

Ucząc się w tej klasie możesz :

 • uzyskać wysokie wyniki na egzaminie maturalnym
 • brać udział w warsztatach praktycznych z wykładowcami z uczelni i ze studentami,
 • spotykać się z ciekawymi ludźmi,
 • brać udział w konferencjach, a w przyszłości robić karierę w środowisku międzynarodowym.
 • uczyć się języka angielskiego na poziomie rozszerzonym
 • przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach cywilnych w zakresie bezpieczeństwa narodowego i wojskowego
 • zdobyć umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności, samodyscypliny
 • wszechstronnie rozwijać swoje zainteresowania, korzystając z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych organizowanych w liceum
 • brać udział w różnych projektach, np.: w Szkolnej Drużynie Ratownictwa Przedmedycznego, w Szkolnym Zespole Muzycznym TENDO
 • uczestniczyć w warsztatach dziennikarskich
 • brać udział w olimpiadach i konkursach tematycznych
 • wyjechać na wymianę młodzieży ze szkołą partnerską AFS w Gütersloh
 • rozwijać zainteresowania teatralne i dziennikarskie

W klasie nauczany będzie j. angielski na poziomie rozszerzonym i j. niemiecki na zasadzie kontynuacji lub od podstaw w zależności od nauczanego języka w szkole podstawowej.

KLASA I B (TZW. KLASA MUNDUROWA)

Oferta skierowana jest do absolwentów, którzy oprócz kształcenia ogólnego przewidzianego w programie liceum, są zainteresowani poznaniem specyfiki służb mundurowych w ramach realizacji przedmiotów uzupełniających (historia wojskowości, język angielski w służbach mundurowych) i dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. W klasie o tym profilu planuje się przygotowanie do matury w zakresie rozszerzonym z dwóch wybranych  przedmiotów.

Poznanie problematyki specyfiki pracy służb mundurowych to wybór atrakcyjnej, zaszczytnej i mogącej zaspokoić aspiracje życiowe ścieżki kariery zawodowej.

Kandydatów do tej klasy powinna cechować otwartość na zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy, sprawność fizyczna, chęć pracy zespołowej. W ciągu czterech lat pobytu w liceum zdobędą podstawy wiedzy teoretycznej na temat pracy służb mundurowych oraz wiedzy praktycznej w zakresie technik samoobrony, strzelania, pokonywania przeszkód terenowych, musztry i ratownictwa przedmedycznego.

Absolwenci tej klasy po czterech latach nauki otrzymają certyfikat potwierdzający zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności w zakresie służb mundurowych.

Ucząc się w tej klasie możesz:

 • uzyskać wysokie wyniki na egzaminie maturalnym
 • poznać specyfikę pracy w służbach mundurowych
 • uzyskać wysoką sprawność fizyczną, praktyczne umiejętności z zakresu musztry, strzelania, samoobrony, pomocy przedmedycznej
 • przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach cywilnych w zakresie bezpieczeństwa narodowego i wojskowego
 • podnieść kompetencje językowe ( przedmiot uzupełniający: język angielski w służbach mundurowych)
 • zdobyć umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności, samodyscypliny
 • wszechstronnie rozwijać swoje zainteresowania, korzystając z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych organizowanych w liceum
 • brać udział w różnych projektach, np.: w Combat Alert ,Związku Strzeleckim “Strzelec”, w Szkolnej Drużynie Ratownictwa Przedmedycznego, w Szkolnym Zespole Muzycznym TENDO
 • korzystać z wiedzy i doświadczenia żołnierzy zawodowych jednostek: CSLog i JW1109 zapewniającej wysoką jakość w realizacji specjalistycznego programu
 • uczestniczyć w warsztatach dziennikarskich
 • brać udział w olimpiadach i konkursach tematycznych
 • wyjechać na wymianę młodzieży ze szkołą partnerską AFS w Gütersloh
 • rozwijać zainteresowania teatralne i dziennikarskie

W klasie nauczany będzie j. angielski i j. niemiecki na zasadzie kontynuacji lub od podstaw w zależności od nauczanego języka w szkole podstawowej.

KLASA 1 C OGÓLNA Z ELEMENTAMI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

W oparciu o współprace z Powiślańską Szkołą Wyższą w Kwidzynie, tworzymy klasę ogólną, w której uczniowie zainteresowani tematem ratownictwa medycznego będą mieli możliwość brania udziału w dodatkowych zajęciach z tej tematyki. Dzięki tej współpracy będziemy wyposażać naszych uczniów nie tylko w wiedzę, ale da im to także możliwość rozwoju i odnalezienia się na rynku pracy. Absolwenci będą mogli kontynuować naukę w zawodzie ratownik medyczny, położnik, pielęgniarz, pielęgniarka na uczelni w Kwidzynie .

Ucząc się w tej klasie możesz :

 • uzyskać wysokie wyniki na egzaminie maturalnym
 • brać udział w warsztatach praktycznych z wykładowcami z uczelni i ze studentami,
 • spotykać się z ciekawymi ludźmi,
 • brać udział w konferencjach, a w przyszłości robić karierę w środowisku międzynarodowym.
 • uczyć się języka angielskiego na poziomie rozszerzonym
 • przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach cywilnych w zakresie ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa
 • zdobyć umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności, samodyscypliny
 • wszechstronnie rozwijać swoje zainteresowania, korzystając z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych organizowanych w liceum
 • brać udział w różnych projektach, np.: w Szkolnej Drużynie Ratownictwa Przedmedycznego, w Szkolnym Zespole Muzycznym TENDO
 • brać udział w olimpiadach i konkursach tematycznych
 • wyjechać na wymianę młodzieży ze szkołą partnerską AFS w Gütersloh

W klasie nauczany będzie j. angielski na poziomie rozszerzonym i j. niemiecki na zasadzie kontynuacji lub od podstaw w zależności od nauczanego języka w szkole podstawowej.

KLASA I D (TZW. KLASA POŻARNICZA)

W oparciu o współprace z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą nr 2, tworzymy klasę o profilu pożarniczym, w której uczniowie zainteresowani tematem pożarnictwa, będą mieli możliwość brania udziału w dodatkowych zajęciach z tej tematyki. Klasa ma na celu wprowadzenie do zawodu strażaka, zapoznanie ze specyfiką pracy służb mundurowych oraz przedstawienie możliwości oraz drogi kształcenia w straży pożarnej. Młodzież będzie włączona w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej i dzięki temu będzie miała możliwość poznania zawodu realizując program kursu podstawowego strażaka.

Ucząc się w tej klasie możesz:

 • uzyskać wysokie wyniki na egzaminie maturalnym
 • brać udział w olimpiadach i konkursach tematycznych
 • wyjechać na wymianę młodzieży ze szkołą partnerską AFS w Gütersloh
 • brać udział w różnych projektach, np.: w Szkolnej Drużynie Ratownictwa Przedmedycznego, w Szkolnym Zespole Muzycznym TENDO, w Combat Alert i w Związku Strzeleckim “Strzelec”
 • uczestniczyć w wycieczkach krajoznawczych, rajdach, poligonach, zajęciach samoobrony, strzeleckich, musztrach
 • rozwijać zainteresowania teatralne i dziennikarskie
 • rozwijać swoje pasje w kołach zainteresowań

 Zapisz się do III LO !

Link do rejestracji w systemie naboru elektronicznego