Rada rodziców

Prosimy o wpłaty składek na nasze konto:
Santander Bank nr r-ku: 53 1090 1678 0000 0001 4691 6982

koniecznie z dopiskiem: Rada Rodziców III LO , imię i nazwisko ucznia, klasa
Wysokość składki w r. szk. 2020/2021 wynosi 70 zł i jej wpłata jest dobrowolna.
Rada Rodziców finansuje głównie:

– zakupy nagród rzeczowych na koniec roku szkolnego
– imprezy szkolne
– bilety do kina, teatru dla jednego ucznia w klasie z najwyższą średnią ocen oraz dla uczniów ze stuprocentową frekwencją (aktualizacja listy po każdym semestrze)
– zajęcia w terenie/wyjazdy klas mundurowych
– zakupy lektur i nowości wydawniczych do biblioteki

  Dziękujemy wszystkim, którzy systematycznie wpłacają składki na Radę Rodziców.

Skład

Zarząd:

Przewodnicząca: Katarzyna Górna
Zastępca: Jowita Serocka
Sekretarz: Beata Kmiecik 
Skarbnik: Rafał Skonieczny

 Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca: Maria Romanowska
Zastępca: Robert Kamiński
Sekretarz: Małgorzata Grabowska