Patron

Jan Paweł II patronem naszej szkoły

W 2007 roku w historii naszego liceum miało miejsce wyjątkowo podniosłe wydarzenie – uroczystość nadania imienia – Jana Pawła II. Od tego momentu Papież – Polak stał się dla nas szczególną postacią, która nie tylko pokładała nadzieję w młodych pokoleniach, ale przede wszystkim stawiała wysokie wymagania w kształtowaniu pełni człowieczeństwa.

My, jako społeczność szkolna, przyjęliśmy zobowiązanie wobec Patrona – Jana Pawła II ,ale jesteśmy również przekonani o Jego niezwykłym działaniu w naszym życiu.

Każdego roku w październiku obchodzimy Święto Szkoły. Budujemy wówczas radosne poczucie wspólnoty, odkrywamy talenty, ale przede wszystkim poznajemy postać Jana Pawła II poprzez udział w konkursach literackich , poetyckich czy plastycznych inspirowanych życiem i nauczaniem Papieża – Polaka. Różne rocznice związane z życiem naszego rodaka (Jego imieniny w listopadzie, urodziny w maju czy rocznica śmierci w kwietniu) stanowią dla nas okazję do zgłębiania Jego osoby i Jego nauczania.

W 2019 roku obchodziliśmy XXX –lecie istnienia naszego liceum i z tej okazji zorganizowaliśmy  Konferencję pod hasłem: „Jesteście przyszłością świata…Od was zależy jutrzejszy dzień”- Jan Paweł II- Patron naszej szkoły. W progach naszego liceum wystąpili wówczas :Pani redaktor Ewa Dąbrowska (Polskie Radio PiK ) z wykładem Wołaliśmy „Santo Subito! Dlaczego? Wywiady ze świadkami świętości Jana Pawła II, ks. prof. Wojciech Szukalski z wystąpieniem zatytułowanym Czego szuka Młody Człowiek? oraz ks. dr Marcin Staniszewski z referatem Westerplatte znakiem i zadaniem dla współczesnej młodzieży.

Nasze liceum należy do grona Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, które od 1998r. organizuje zjazdy placówek oświatowych noszących imię Papieża –Polaka. Natomiast od 2001r. spotykamy się w Częstochowie w ramach Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Aktywnie obchodzimy święto Dnia Papieskiego i wspieramy Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Jako społeczność naszej szkoły z powagą odnosimy się do tytułu „ucznia” Jana Pawła II i jest to powód do dumy, jak i zobowiązanie, które pozostanie z nami na zawsze.