Oferta edukacyjna

Drogi Ósmoklasisto !

Planujemy otwarcie następujących klas:
KLASA 1 A OGÓLNA
Przeznaczona dla uczniów zainteresowanych kształceniem ogólnym. Uczniowie klasy ogólnej są zaangażowani w życie szkoły poprzez branie udziału w konkursach, wycieczkach, warsztatach oraz wielu innych zajęciach proponowanych przez szkołę.

Ucząc się w tej klasie możesz :
• uzyskać wysokie wyniki na egzaminie maturalnym
• spotykać się z ciekawymi ludźmi,
• brać udział w konferencjach, warsztatach
• uczyć się języka angielskiego na poziomie rozszerzonym
• zdobyć umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności, samodyscypliny
• wszechstronnie rozwijać swoje zainteresowania, korzystając z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych organizowanych w liceum
• brać udział w różnych projektach, np.: w Szkolnej Drużynie Ratownictwa Przedmedycznego, tworzeniu gazetki szkolnej
• brać udział w olimpiadach i konkursach tematycznych
• wyjechać na wymianę młodzieży ze szkołą partnerską AFS w Gütersloh
• brać udział w zajęciach z samoobrony
W klasie nauczany będzie j. angielski na poziomie rozszerzonym i j. niemiecki na zasadzie kontynuacji lub od podstaw w zależności od nauczanego języka w szkole podstawowej.

KLASA I B (TZW. KLASA MUNDUROWO- POŻARNICZA)
Oferta skierowana jest do absolwentów, którzy oprócz kształcenia ogólnego przewidzianego w programie liceum, są zainteresowani poznaniem specyfiki służb mundurowych. W klasie o tym profilu planuje się przygotowanie do matury w zakresie rozszerzonym z dwóch wybranych przedmiotów ( w tym jednym językiem obcym).
Poznanie problematyki specyfiki pracy służb mundurowych to wybór atrakcyjnej, zaszczytnej i mogącej zaspokoić aspiracje życiowe ścieżki kariery zawodowej zarówno w straży pożarnej jak i w wojsku.
Kandydatów do tej klasy powinna cechować otwartość na zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy, sprawność fizyczna, chęć pracy zespołowej. W ciągu czterech lat pobytu w liceum zdobędą podstawy wiedzy teoretycznej na temat pracy służb mundurowych oraz wiedzy praktycznej w zakresie technik samoobrony, strzelania, pokonywania przeszkód terenowych, musztry i ratownictwa przedmedycznego.
Ucząc się w tej klasie możesz:
• uzyskać wysokie wyniki na egzaminie maturalnym
• poznać specyfikę pracy w służbach mundurowych
• uzyskać wysoką sprawność fizyczną, praktyczne umiejętności z zakresu musztry, strzelania, samoobrony, pomocy przedmedycznej
• przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach cywilnych w zakresie bezpieczeństwa narodowego i wojskowego, straży pożarnej
• zdobyć umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności, samodyscypliny
• wszechstronnie rozwijać swoje zainteresowania, korzystając z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych organizowanych w liceum
• brać udział w różnych projektach, np.:Związku Strzeleckim “Strzelec” 1909 oraz 3301, w Szkolnej Drużynie Ratownictwa Przedmedycznego, korzystać z wiedzy i doświadczenia żołnierzy zawodowych jednostek: CSLog i JW1109 zapewniającej wysoką jakość w realizacji specjalistycznego programu
• uczestniczyć w warsztatach dziennikarskich
• brać udział w olimpiadach i konkursach tematycznych
• wyjechać na wymianę młodzieży ze szkołą partnerską AFS w Gütersloh

W klasie nauczany będzie j. angielski i j. niemiecki na zasadzie kontynuacji lub od podstaw w zależności od nauczanego języka w szkole podstawowej.

Link do rejestracji w systemie naboru elektronicznego