Historia

Siedemnastego lipca 2020 roku minęło trzydzieści jeden lat istnienia naszej
szkoły. Tego dnia 1989 roku szkoła została powołana do istnienia przez zarządzenie
Wojewody Toruńskiego Stanisława Rakowicza. Nasze LO funkcjonowało przez długi okres
w strukturach Centrum Kształcenia Ustawicznego. Pierwszym dyrektorem został pan
Kazimierz Górski. W pierwszym roku szkolnym naukę rozpoczęło w liceum 51 uczniów w
dwóch klasach o profilu podstawowym. W kolejnych latach, gdy ilość uczniów się
zwiększyła, utworzono takie profile jak: humanistyczny, biologiczno-chemiczny
matematyczno-fizyczny czy menedżerski. Trzeba także dodać, ze z biegiem czasu nasi
uczniowie wykazywali się wiedzą w wielu konkursach przedmiotowych, wokalnych,
plastycznych oraz m.in. w sporcie, zdobywając liczne wyróżnienia i medale.
W 2004r. po piętnastu latach nasza szkoła została wyłączona ze struktur CKU i stała
się samodzielną placówką edukacyjną i budżetową. Wiele lat szkoła funkcjonowała pod
nazwą po prostu III LO aż do 2007 roku, gdy nauczyciele liceum wnioskowali do Rady
Miasta Grudziądza o nadanie imienia szkole i 28 marca 2007 roku szkoła otrzymała imię
Jana Pawła II. Nauczyciele i uczniowie szkoły Jego imienia czuliśmy się tak bardzo dumni i
podekscytowani, gdy dowiedzieliśmy się, że Jan Paweł II został świętym. Aby upamiętnić
fakt, że nasz patron uwielbiał wędrówki górskie, każdego roku organizowane są wycieczki
„Szlakiem Jana Pawła II”. Jesteśmy dumni z naszego patrona i z faktu, że my również
tworzymy historię naszej szkoły.