Harmonogram zebrań

Harmonogram wywiadówek

14, 15 września 2020 r.
spotkanie z rodzicami i wybór członków Rady Rodziców

17 grudnia 2020 r. (czwartek)
spotkanie z rodzicami klas I, II, III; podanie zagrożeń ocenami niedostatecznymi

21 stycznia 2021 r. (czwartek)
 spotkanie z rodzicami klas I, II, III

25 marca 2021 r. 
spotkanie z rodzicami klas I, II, III; podanie zagrożeń ocenami niedostatecznymi w kl. III

27 maja 2021 r. (czwartek)
spotkanie z rodzicami klas I, II; podanie zagrożeń ocenami niedostatecznymi.