Dyrekcja

Dyrektor:

mgr Roman Cegiełkowski

Zastępca dyrektora:

mgr Łukasz Piasecki