Dyrekcja

Dyrektor:

mgr Roman Cegiełkowski

Wicedyrektor:

mgr Marzena Remiś