Drużyna Ratownictwa

Koło ratownictwa przedmedycznego

Skierowane do wszystkich uczniów III LO szczególnie zainteresowanych rozwijaniem wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia człowieka, zwłaszcza do uczniów klas z rozszerzeniem z biologii.

Celem nadrzędnym tych zajęć jest kształtowanie czynnej postawy w sytuacji konieczności udzielenia pierwszej pomocy, kształtowanie zasad samoochrony i współpracy w zespole oraz uwrażliwienie na cierpienie poszkodowanego.

Zajęcia koła odbywają się w ustalonym terminie po zajęciach lekcyjnych, czasami również w soboty i nastawione są szczególnie na ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych. Systematycznie powiększana jest baza dydaktyczna z zakresu pierwszej pomocy, którą dysponuje nasza szkoła. Współpracujemy z zawodowymi instruktorami, m.in. z grudziądzkiego oddziału  Polskiego Czerwonego Krzyża.                                Z członków koła wyłaniana jest co roku 5-osobowa szkolna drużyna ratownictwa przedmedycznego, która reprezentuje naszą szkołę w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK. W ostatnich latach systematycznie odnosimy sukcesy w tych zawodach:                    2011 – II miejsce, 2012 – III miejsce, 2013 – II miejsce, 2014 – IV miejsce, 2015 – IV miejsce, 2016 – IV miejsce, 2017 – II miejsce, 2018 – I miejsce, 2018 w Bydgoszczy – III miejsce, 2019 – III miejsce ( w 2020 i 2021 zawody nie odbyły się z powodu pandemii ).