Combat Alert

„COMBAT ALERT” – to fundacja mająca jako priorytety wzmacnianie obronności i bezpieczeństwa Polski, a wsparcie w tej materii otrzymuje m.in. od Ministerstwa Obrony Narodowej, z którym ma podpisaną dwustronną umowę o współpracy. III Liceum Ogólnokształcące w Grudziądzu zawarło porozumienie dotyczące wspólnych działań z fundacją w grudniu 2021 roku. Odbyło się to w uroczystej scenerii, w obecności władz Miasta Grudziądza oraz przedstawicieli Służb Mundurowych. „Combat Alert” oferuje ciekawe i nowoczesne szkolenia o charakterze proobronnym, posiada własne bazy (ośrodki) szkoleniowe na terenie kraju, prowadzi Centrum Aktywności na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju „Combat Alert” w Warszawie, przekazuje podmiotom współpracującym akcesoria pomocne w prowadzeniu ćwiczeń z instruktorami oddziałów powstających w całej Polsce (np. hełmy, miny ćwiczebne, maski przeciwgazowe, plakaty instruktażowe). Fundacja posiada własną stronę internetową: http://www.combatalert.com. Po podpisaniu porozumienia o współpracy przedstawiciele fundacji są w stałym kontakcie ze szkołą, wyznaczyli osobę do stałej współpracy z liceum, prowadzą na terenie szkoły i poza nią szkolenia, promują udział w szkoleniach wyjazdowych (np. Pretorian) oraz pomagają w kontaktach szkoły z lokalnymi Jednostkami Wojskowymi. Instruktorem szkolnego oddziału „Combat Alert” jest doświadczony żołnierz, na co dzień pracownik Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie. Jeżeli myślisz poważnie o karierze wojskowej czy pracy w innych służbach o charakterze mundurowym jest to idealna propozycja, do skorzystania z której bardzo gorąco zachęcamy.