Kategoria: Pamiętamy o bohaterach

102.ROCZNICA POWROTU MIASTA GRUDZIĄDZA DO WOLNEJ POLSKI

Dzisiaj, 23 stycznia 2022 roku, uczciliśmy 102.rocznicę powrotu Grudziądza w granice Państwa Polskiego po okresie zaboru pruskiego. Na mocy traktatu wersalskiego z 28 czerwca 1919 roku przyznano te ziemie Polsce, jednakże trzeba było poczekać jeszcze pół roku zanim stało się to faktem. Wczoraj zapaliliśmy znicze na grobie generała Stanisława Pruszyńskiego, który w imieniu generała Józefa Hallera i Hallerczyków wkroczył 23 stycznia 1920 roku do Grudziądza na czele I szwadronu Ułanów Krechowieckich; natomiast dzisiaj postawiliśmy znicze przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego (postaci, która jest symbolem Wolnej Polski) oraz złożyliśmy wiązankę kwiatów przy pomniku Żołnierza Polskiego (Hallerczyka), oddając hołd wszystkim zaangażowanym w proces powrotu miasta do Macierzy.

(więcej…)

159.ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO

159.ROCZNICA NAJWIĘKSZEGO XIX-WIECZNEGO POLSKIEGO ZRYWU NARODOWEGO – POWSTANIA STYCZNIOWEGO.Dzisiaj, 22 stycznia 2022 roku, członkowie grudziądzkiego oddziału „Combat Alert” uczcili pamięć Powstańców Styczniowych. Tego dnia bowiem przypadła 159.rocznica największego polskiego zrywu narodowowyzwoleńczego XIX wieku, w którym brali również udział mieszkańcy Pomorza, a w tym z Grudziądza. Przy grobie jednego z nich, Jana Cholewicza, który znajduje się na Cmentarzu Garnizonowym, złożyliśmy kwiaty oraz zapaliliśmy biało-czerwone znicze. Warto także wspomnieć, że w murach grudziądzkiej Cytadeli więzieni byli Powstańcy, w niezwykle ciężkich warunkach, a najbardziej znanym spośród nich był naczelnik powstania na Mazowszu, mistrz walki partyzanckiej, Edmund Callier, późniejszy bohater Wielkopolski, tam zresztą pochowany.

(więcej…)

Tadeusz Kaube

Dnia dzisiejszego nasi członkowie wraz z Panem Dyrektorem Łukaszem Piaseckim uczestniczyli 80 rocznicy śmierci Tadeusza Kaube.TADEUSZ KAUBE – urodził się 5 lipca 1921 roku w Bydgoszczy. Pochodził z rodziny bardzo patriotycznej, głęboko przywiązanej do Ojczyzny, czyli Polski. Jego tato działał w wielu organizacjach propagujących polskość, między innymi w Towarzystwie Gimnastycznym “Sokół” oraz towarzystwach śpiewaczych (w czasie rozbiorów i okupacji Polacy tworzyli takie organizacje, które miały w teorii “tylko” zajmować się gimnastyką lub śpiewem, ale znaczenie ich było o wiele szersze, a przede wszystkim krzewiło postawy patriotyczne i przygotowywało do przyszłej walki z naszymi zaborcami). Nauki Tadeusz Kaube pobierał w Grudziądzu, a potem studiował w Toruniu. Był człowiekiem bardzo towarzyskim, koleżeńskim i wrażliwym (lubił poezję). W czasie kampanii wrześniowej 1939 najpierw walczy w obronie Grudziądza (w szeregach 16.Dywizji Piechoty), potem w słynnej bitwie nad Bzurą, by wreszcie trafić do walczącej Warszawy. Wrócił do Grudziądza po jej kapitulacji, czyli poddaniu się Niemcom. Na początku listopada 1939 roku zakłada tajną organizację “Rota”, która miała zapewne docelowo rozpocząć otwartą walkę z Niemcami, aczkolwiek początkowo prowadziła głównie działania o charakterze wywiadowczym. “Rota” nie zdążyła nabrać rozpędu pomimo ambitnych planów, gdyż w wyniku zdrady jednego z towarzyszy broni i jak się potem okazało agenta niemieckiej tajnej policji Gestapo – plutonowego Alfonsa Lipowskiego, została zdekonspirowana i w efekcie rozbita. Wśród wielu aresztowanych znalazł się sam Tadeusz Kaube. Czterech członków, w tym T. Kaube niemiecki sąd skazał na karę śmierci. Tadeusz do samego końca zachował godną postawę i nie załamał się w śledztwie; a mało tego całą winę brał na swoją osobę, podczas gdy niektórzy jego koledzy nie wytrzymywali brutalności ze strony niemieckich oprawców. Został zgilotynowany 20 stycznia 1942 r. w niemieckim więzieniu w Poznaniu. Jutro zatem przypada 80.rocznica Jego śmierci. Na grudziądzkim cmentarzu przy ulicy Cmentarnej znajduje się grób rodziny Kaube, a w tym symboliczna mogiła Jemu poświęcona.

(więcej…)

KWIATY I ZNICZE NA GROBACH POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W GRUDZIĄDZU

27 grudnia 2021 roku, po raz pierwszy w ramach święta państwowego, a tradycyjnie, już od wielu lat regularnie uczciliśmy pamięć o Powstańcach Wielkopolskich. Wbrew pozorom Grudziądz i Pomorze są powiązane z tamtymi wydarzeniami, gdyż Pomorze było bardzo poważnie brane pod uwagę jako rejon, który jak w przypadku Wielkopolski zostanie objęty działaniami powstańczymi. W Grudziądzu na znak solidarności z walczącymi Wielkopolanami wywieszono na gmachu nieistniejącego dzisiaj Domu Polskiego „Bazar” biało-czerwoną flagę, co w owym czasie wymagało wielkiej odwagi. W naszym mieście są pochowani Powstańcy, w tym m.in.: Feliks Kurowski, Stanisław Dyl czy Franciszek Byczyński, na grobach których złożyliśmy wiązanki kwiatów oraz zapaliliśmy znicze. Cześć Ich Pamięci!

(więcej…)

Pamiętamy o żołnierzach poległych w ramach misji wojskowych

Dzisiaj, 20 grudnia 2021 roku, wraz z Weteranami Misji Pokojowych ONZ, przedstawicielem Centrum Szkolenia Logistyki oraz reprezentantem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Grudziądzu oddaliśmy hołd Żołnierzom poległym oraz zmarłym w ramach misji wojskowych poza granicami państwa, z racji przypadającego jutro Dnia Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach poza Granicami Państwa.

(więcej…)

WRAZ Z HARCERZAMI UCZCILIŚMY 100.ROCZNICĘ URODZIN ŻOŁNIERZA AK I HARCMISTRZA W JEDNEJ OSOBIE – TADEUSZA MAŚLONKOWSKIEGO

10 grudnia br. udaliśmy się pod pomnik Tadeusza Maślonkowskiego ps. “Sosna”, aby wraz z Harcerzami uczcić 100.rocznicę urodzin zasłużonego grudziądzanina, Tadeusza Maślonkowskiego. Był on żołnierzem Armii Krajowej oraz Harcmistrzem, który będąc członkiem Szarych Szeregów wstąpił do AK, a następnie walczył w Powstaniu Warszawskim. Zginął śmiercią bohaterską, ratując z opresji swojego kolegę, Henryka Petrykę, 8 sierpnia 1944 roku. Pochowany został na Powązkach Wojskowych w kwaterach żołnierzy batalionu “Zośka”. Odznaczony Orderem Virtuti Militari oraz Krzyżem Walecznych. Cześć Jego Pamięci!

WDZIĘCZNI MARSZAŁKOWI JÓZEFOWI PIŁSUDSKIEMU ODDALIŚMY MU HOŁD Z OKAZJI 154. ROCZNICY JEGO URODZIN

Młodzież skupiona w JS 3301 „Strzelec” przy naszym Liceum wraz z dyrektorem szkoły Łukaszem Piaseckim, chorążym rezerwy Romanem Sarnowskim, Mariuszem Zawadzkim ze SH. Centrum Wyszkolenia Żandarmerji, Panią Profesor Joanną Piątkowską z SP16 oraz obecnymi przy pomniku Mieszkańcami Grudziądza, oddała dzisiaj (5.12.2021), jak co roku, hołd Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, z okazji 154.rocznicy Jego Urodzin. Dziękujemy młodzieży za liczne przybycie i piękne zaprezentowanie się przy pomniku!

(więcej…)

POZNAJEMY HISTORIĘ MENNONITÓW ŻYJĄCYCH W POLSCE

Wczoraj, 4 grudnia br., udaliśmy się na cmentarz mennonicki w Szynychu, aby poznać historię Olędrów przybyłych w XVI wieku, w czasie reformacji, na tereny Rzeczypospolitej. Opowiedział nam o dziejach tych ciekawych ludzi Pan Wiesław Hawełko-Wizo, który zaprosił nas tam, a co bardziej istotne zajmuje się On dziejami Mennonitów, w kontekście ich działalności na terenie Polski oraz czyni szerokie zabiegi, aby odrestaurować znajdujące się tam groby i by wpisać to miejsce do rejestru zabytków. Dziękujemy za ciekawą lekcję historii!

(więcej…)

SPOTKANIE Z OSOBAMI INTERNOWANYMI PRZEZ WŁADZE PRL W CZASIE STANU WOJENNEGO W POLSCE.

Dzisiaj, 1 grudnia br., czyli na 12 dni przed uczczeniem 40.rocznicy wybuchu Stanu Wojennego w Polsce, gościliśmy w naszej szkole dwóch internowanych oraz represjonowanych w tamtym „ponurym czasie” działaczy NSZZ Solidarność: Pana Benedykta Zawadę oraz Pana Zygmunta Rabę. Panowie nie tylko opowiedzieli o swoich przeżyciach związanych z działalnością opozycyjną w okresie PRL, ale nawiązali do innych wątków historycznych; w tym również do Powstania Listopadowego, którego 191.rocznicę wybuchu III LO dopiero co uczciło. Serdecznie Panom dziękujemy!

(więcej…)