42 rocznica wybuchu stanu wojennego w Polsce

13.12.2023 przyjechał do III LO Pan dr PATRYK TOMASZEWSKI, pracownik Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK w Toruniu. Wygłosił on wykład dotyczący psychologii tłumu i zamieszek w kontekście 42. rocznicy wybuchu stanu wojennego w Polsce. Pan doktor tak przygotował swoje wystąpienie, aby było ono dla uczniów jak najbardziej przejrzyste, czyli łatwo zrozumiałe. Na wykładzie byli także obecni znani działacze NSZZ “Solidarność”: P.JERZY PRZYBYLSKI – pierwszy przewodniczący struktur w Grudziądzu, który był internowany w czasie stanu wojennego oraz P.KRZYSZTOF BRZESKI – przewodniczący NSZZ “Solidarność” Oddział- Region Bydgoski w Grudziądzu.

dodany: 14 grudnia, 2023 — 8:13 am