Spotkanie z kombatantami

24.11.2023 r. Kombatanci Misji Pokojowych ONZ z Grudziądza oraz Bydgoszczy, na czele z Panem płk. Ryszardem Kellerem – V-ce Prezesem Zarządu Głównego SKMP ONZ, opowiedzieli uczniom, z wykorzystaniem mundurów oraz prezentacji multimedialnej: czemu służą Misje Pokojowe, jak żołnierze się do nich przygotowują, jakie akty prawne stanowią o ich powołaniu, jaki sprzęt wykorzystuje się podczas ich realizacji, jakie występują tam zagrożenia oraz co łączy się z nimi pozytywnego. Wydarzenie to było także podkreśleniem jak ważna jest dla obydwu stron współpraca między szkołą a SKMP ONZ.

dodany: 29 listopada, 2023 — 10:12 am