PCK

15.11.2023r. w siedzibie ZOR PCK Grudziądz reaktywowano Grupę Społecznego Instruktora Młodzieżowego (SIM) PCK. SIMy to najbardziej aktywni członkowie ruchu młodzieżowego, którzy realizują wolontariat w każdym obszarze działalności Polskiego Czerwonego Krzyża.

dodany: 17 listopada, 2023 — 9:25 am