Rocznica śmierci Wiktora Kulerskiego

Wiktor Kulerski to postać na stałe wpisana w historię Grudziądza i człowiek nietuzinkowy. Zasłynął jako wydawca sławnej “Gazety Grudziądzkiej”. Jego misją było krzewienie polskości na terenie zaboru pruskiego, co jak powinien każdy wiedzieć było rzeczą trudną, a przy tym niebezpieczną. Dzisiaj (18.09.2023) Władze Grudziądza, zaproszeni Goście oraz uczniowie SP nr 4 i III LO (pod opieką Ks. Artura Stachowskiego) uczcili wspólnie 88. rocznicę śmierci tego niestrudzonego patrioty, którego w dniu pogrzebu (w 1935 roku) żegnało wiele osobistości tamtych czasów, reprezentantów: organizacji, towarzystw i stowarzyszeń, dla których Polska była na pierwszym miejscu.

dodany: 25 września, 2023 — 6:14 am