“Combat Alert”

Z piątku na sobotę (z 28.04.2023 na 29.04.2023) szkolny oddział “Combat Alert” przeprowadził nocny marsz taktyczny. Pozornie to jedynie “fajna zabawa”, ale w praktyce ukoronowanie wcześniejszych do tego przygotowań i zdobycia odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności. Poza opanowaniem naturalnego strachu w porze nocnej trzeba wykazać się właściwym stawianiem stóp na podłożu, utrzymywaniem właściwych odstępów bez zgubienia się oraz cichego poruszania połączonego ze wzajemnym ubezpieczaniem. Po kilkugodzinnym śnie, w dość spartańskich warunkach, trenowano dalej w sobotę (29.04.2023) już w warunkach dziennych. To się nazywa prawdziwa pasja!

dodany: 15 maja, 2023 — 5:38 pm