JS 3301 “Strzelec”

Uczniowie klas mundurowych stale uczą się podstaw dotyczących musztry, teraz z naciskiem na musztrę zespołową, która ma przygotować Ich do różnego rodzaju występów publicznych. Jest to umiejętność niełatwa, ale atrakcyjna dla oka, kiedy jest dopracowana w szczegółach. Wymaga zatem dużo uwagi, czasu, dyscypliny oraz cierpliwości. Dziękujemy za poświęcony czas instruktorowi Romanowi Sarnowskiemu oraz uczniom, którzy trenują po zajęciach lekcyjnych!

dodany: 12 maja, 2023 — 5:03 pm