Combat Alert

05.04.2023 na zajęciach pozalekcyjnych “Combat Alert” podjęto takie tematy jak: umiejętność zajmowania terenu, szyki patrolowe, a przede wszystkim sprawdzanie zaminowanego terenu oraz jak powinno się go rozminowywać. Dodatkowo omówiono przy tym, co zrobić w razie sytuacji napotkania (dziecka/cywila, rannego w terenie zaminowanym oraz niespodziewanego wejścia na teren zaminowany). Wszystko w sposób bardzo fachowy, z użyciem rekwizytów ćwiczebnych, przedstawił Instruktor – Kapral Jakub Zieliński

dodany: 7 maja, 2023 — 7:33 pm