„Różowa wstążeczka”

W poniedziałek, 20 marca 2023 r. odbyło się w III LO szkolenie w zakresie samobadania piersi w ramach programu profilaktyki raka piersi „Różowa wstążeczka”. To już po raz dwudziesty dziewczęta z klas trzecich szkoliły się w naszej szkole w tym zakresie. W ramach szkolenia odbyła się m.in. prelekcja wiceprezes Grudziądzkiego Klubu Amazonek, pani Katarzyny Majk,  pokaz filmu instruktażowego i ćwiczenie umiejętności poszukiwania guzka piersi na specjalnych, przeznaczonych do tego celu fantomach. Rozstrzygnięty został również konkurs wiedzy o profilaktyce nowotworowej. Najlepszy wynik uzyskała Anna Brzostowska z klasy III a. Gratulujemy!

            Celem nadrzędnym powyższych działań jest zachęcenie dziewcząt i ich mam, aby dbały o siebie i swoje zdrowie. Ważne jest, aby już w szkole średniej uczennice zostały przygotowane do samobadania piersi i aby ten nawyk został im przez całe życie.

Osoba odpowiedzialna za organizację szkolenia – p. Barbara Stopikowska

dodany: 20 marca, 2023 — 6:22 pm