Otwarcie Wirtualnej Strzelnicy

Wczoraj (16.02.2023) w sposób uroczysty i w gronie wielu zacnych gości, otworzyliśmy w liceum tzw. “wirtualną strzelnicę”. To nowoczesny obiekt, w którym młodzież oraz żołnierze będą trenowali postawy i umiejętności strzeleckie, jak również zachowania, które pokrywają się z tymi, jakie są wymagane na strzelnicach pneumatycznych. Strzelnica powstała w ramach projektu MON o nazwie “Strzelnica w Powiecie”. Fundusze zostały przekazane przez ministerstwo (80%) oraz jednostkę samorządu terytorialnego (20%). Społeczność szkolna ślicznie dziękuje za takie wsparcie, i tym samym docenienie stałej, często pozalekcyjnej pracy na rzecz krzewienia postaw proobronnych!

dodany: 22 lutego, 2023 — 10:54 am