Combat Alert

28 stycznia br. przedstawiciele szkolnego oddziału “Combat Alert” zorganizowali wspólne ćwiczenia utrwalające nawyki oraz postawy zdobyte podczas treningów, a przede wszystkim sprawdzono szybkość reakcji na różne symulowane sytuacje w terenie. Regularne sprawdzanie nabytych umiejętności jest niezwykle ważne, jeśli chce się osiągnąć postawione wcześniej cele i myśleć realnie o wstąpieniu w szeregi Służb Mundurowych.

dodany: 8 lutego, 2023 — 3:31 pm