Spotkanie W Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1

Dnia 19 stycznia odbyło się kolejne spotkanie w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Grudziądzu (JRG Tematem wykładu były wypadki komunikacyjne, pierwsza pomoc przedmedyczna, obowiązki i zadania świadków zdarzeń, akcje ratunkowe. Uczniowie mogli również zobaczyć kontrolowany wybuch poduszki powietrznej w samochodzie. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i dzielenie się tak bogatą wiedzą i doświadczeniem wszystkim pracownikom JRG nr 1 w Grudziądzu. Serdecznie pozdrawiamy!

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie III Liceum Ogólnokształcące w Grudziądzu.

dodany: 23 stycznia, 2023 — 6:11 am