JS 3301 “Strzelec”

18.01.2023 roku, w ramach zajęć dla uczniów klas mundurowych, Instruktor JS 3301 “Strzelec”, Pan Roman Sarnowski zaproponował i przeprowadził marszobieg z bronią, na dystansie 4 000 m. Do jego realizacji wybrano teren urozmaicony – dzieło rogowe Cytadeli Twierdzy Grudziądz. Marszobieg to niebywale cenne ćwiczenie, które rozwija wszechstronnie sprawność fizyczną, i pozwala na zaangażowanie zarówno tych, którzy są bardzo dobrze wytrenowani, jak również początkujących.

dodany: 23 stycznia, 2023 — 6:01 am