Combat Alert

W sobotę, 14 stycznia br., członkowie szkolnego oddziału “Combat Alert” dalej doskonalili swoje umiejętności i wiedzę w takich aspektach jak: marsz na azymut, postawy strzeleckie oraz nawiązanie i zerwanie kontaktu bojowego lub uchylenie się od starcia w niekorzystnej sytuacji.

dodany: 16 stycznia, 2023 — 5:12 pm