Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego

Dzisiaj, 13 grudnia br., między innymi z władzami naszego miasta, reprezentantami NSZZ “Solidarność” oraz NSZZ “Solidarność” Rolników Indywidualnych, jak również z młodzieżą Zespołu Szkół Rolniczych w Grudziądzu, upamiętniliśmy ofiary stanu wojennego i wszystkich walczących z władzami komunistycznymi w latach 1981-1983. Dodatkowo zaprezentowaliśmy podczas uroczystości program artystyczny, który przygotowany został we współpracy z Zespołem Szkół Rolniczych w Grudziądzu. Za opiekę i przygotowanie uczniów do uroczystości odpowiadały: pani Dorota Rezmer, pani Joanna Dondelewska oraz pani Dorota Huk – Szymańska.

dodany: 14 grudnia, 2022 — 4:10 pm