Combat Alert

Nasi “Strzelcy” trenują intensywnie przed Świętem CSLog. w Grudziądzu, z kolei członkowie oddziału “Combat Alert”, także po zajęciach lekcyjnych, omawiali ze swoim Instruktorem elementy wyposażenia żołnierzy oraz elementy kroku defiladowego.

dodany: 3 października, 2022 — 8:33 am