Combat Alert

Zajęcia oddziału “Combat Alert” z panem kapralem Jakubem Zielińskim, w ramach których utrwalano stopnie wojskowe oraz ćwiczono marsz indywidualny i zespołowy. Ma to bardzo duże znaczenie, ponieważ nasi uczniowie biorą udział w uroczystościach, podczas których dają pokazy musztry. Zresztą wiadomo, że każdy żołnierz te umiejętności posiąść powinien, a poza tym ruch sprzyja przyswajaniu wiedzy. Zatem – ćwiczymy!

dodany: 22 września, 2022 — 7:18 am