Dnia 9 czerwca odbyło się kolejne spotkanie w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Grudziądzu
(JRG 1). Tematem dzisiejszego wykładu były najważniejsze aspekty BHP w pracy zawodowej Straży Pożarnej, zagrożenia, praca na służbie, akcje ratunkowe.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie i dzielenie się tak bogatą wiedzą i doświadczeniem wszystkim pracownikom JRG nr 1 w Grudziądzu.
Serdecznie pozdrawiamy Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie III Liceum Ogólnokształcące w Grudziądzu.

dodany: 15 czerwca, 2022 — 7:46 am