Zajęcia Combat Alert

29.01.2022r. odbyły się kolejne zajęcia w terenie.Pan Instruktor Tomasz Wilczak instruował członków grudziądzkiego oddziału „Combat Alert” w ramach takich elementów jak: marsz ubezpieczony, podstawy poruszania się w terenie oraz elementy maskowania. Częściowo była to powtórka z poprzednich zajęć stricte terenowych. Dodatkowo uczniowie zapoznani zostali z funkcją posterunku kontrolnego czy też teorii dotyczącej ochrony obiektów. Udało się podczas marszu, w sposób całkowicie bezpieczny i kontrolowany, rozpalić (oraz ugasić) ogień krzesiwem, co jest elementem stricte survivalowym. Część zajęć poprowadził Pan St. Chor. RAFAŁ SŁOWIK, instruktor BLOS, omawiając i pokazując zasady przyjmowania postawy strzeleckiej stojąc do strzelania.

dodany: 31 stycznia, 2022 — 8:17 am