GRUDZIĄDZKI ODDZIAŁ „COMBAT ALERT” MA JUŻ SWOJEGO INSTRUKTORA

Od 30 grudnia 2021 roku Instruktorem grudziądzkiego oddziału „Combat Alert” jest Pan Tomasz Wilczak, który będzie szkolił naszą młodzież w oparciu o program Fundacji na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Kraju „Combat Alert” zatwierdzony przez MON. Z ramienia szkoły opiekę nad oddziałem pełni już Pan Profesor Michał Magdowski, a z inicjatywy Zarządu Fundacji na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju „Combat Alert” Pan Oskar Tylka, który będzie przyjeżdżał do szkoły w celu wzmacniania oraz rozwijania procesu szkoleniowego

dodany: 2 stycznia, 2022 — 8:15 pm