III LO ODDAŁO HOŁD POWSTAŃCOM LISTOPADOWYM

Dzisiaj, 29 listopada br., uczciliśmy 191.rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego, które było jednym z najważniejszych w historii Polski zrywów narodowowyzwoleńczych. Miejsce, w którym uczciliśmy Powstańców nie jest przypadkowe, ponieważ w grudziądzkiej Cytadeli władze pruskie więziły w barbarzyńskich warunkach 249 Polskich Żołnierzy, którzy w dużej mierze należeli do “powstańczej elity”, czyli tzw. “Czwartaków” (4.pułku piechoty liniowej). Cześć Ich Pamięci!

dodany: 30 listopada, 2021 — 9:17 am