Wyciągnij dłoń – zostań rodzicem zastępczym!

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, iż poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Każde dziecko potrzebuje miłości i ciepła rodzinnego. Każde zasługuje na dom
i szczęście, jakie może im zapewnić rodzina. Niestety wiele dzieci jest pozbawionych tej możliwości. Zostały odtrącone i samotne. Zapraszamy do kontaktu z nami osoby, które chcą im pomóc i stworzyć dla nich bezpieczny dom, w którym zaznają ciepła i będą miały możliwość prawidłowego rozwoju.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZICEM ZASTĘPCZYM?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobom niepozostającym w związku małżeńskim, które przede wszystkim:

 1. są zdolne do ponoszenia odpowiedzialności za dziecko i zabezpieczenia jego interesów,
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona, nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (przedstawienie informacji z Krajowego Rejestru Karnego), wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego, nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 3. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  1. zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza z podstawowej opieki zdrowotnej,
  1. opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa, którego bezpłatnie zapewnia MOPR,
 4. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb (nie ma wymogów ustawowych, dziecko przyjęte do rodziny może dzielić pokój np. z dzieckiem biologicznym rodzica zastępczego)
 5. co najmniej jedna osoba tworząca rodzinę zastępczą posiada stałe źródło dochodów.

Kandydatów spełniających powyższe warunki kierujemy na bezpłatne szkolenie organizowane przez MOPR (w dniach i godzinach dogodnych dla rodziny, zazwyczaj w weekendy), w wymiarze 60 godzin teoretycznych i 10 godzin praktyki w innej rodzinie zastępczej.

RODZICOM ZASTĘPCZYM OFERUJEMY:

 • pomoc finansową na utrzymanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej,
 • pomoc koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który  odwiedza rodziny w dogodnym dla nich przedziale czasowym (pracuje w godz. 7.00-20.00). Każdy z koordynatorów udostępnia rodzinom numer służbowy telefonu komórkowego,
 • wsparcie specjalistów (psychologa, pedagoga, prawnika),
 • szkolenia podwyższające umiejętności i kompetencje,
 • wsparcie w przyjmowaniu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej do przedszkoli oraz placówek wsparcia dziennego,
 • wsparcie w priorytetowym dostępie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej do usług poradni psychologiczno – pedagogicznej,
 • grupy wsparcia,
 • bezpłatne szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych.

Zachęcamy również do zapoznania się z utworem promującym rodzicielstwo zastępcze pt. „Wyciągnij dłoń”, który powstał w ramach zrealizowanego konkursu dzięki środkom finansowym pozyskanym z Fundacji Ernst & Young na zorganizowanie przez nasz Ośrodek kampanii społecznej  pn. „Rodzina zastępcza – bezpiecznym domem”. Link do piosenki    https://youtu.be/mD4DxYmoYhs

Zwracamy się do  Państwa z gorącym apelem!!!

Okażcie swoją wrażliwość na potrzeby dzieci, wyciągnijcie swoją dłoń do naszych czekających na miłość i bezpieczny dom najmłodszych Grudziądzan
i podejmijcie decyzję o stworzeniu dla nich rodziny zastępczej.

To naprawdę bardzo ważne „jakie szanse dzieciom dacie

i jakie drzwi przed nimi otwieracie”. 

Osoby, które chciałaby podjąć się tej trudnej, choć niezwykle wdzięcznej roli, zapraszamy do rozmowy. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze swojej strony deklaruje przekazanie szczegółowych, rzetelnych informacji oraz pomoc. Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny  pod numerami: (56) 69 68 774 (kierownik Działu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej) bądź (56) 69 68 775/778/781 (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej).

Poniżej spot promujący rodzicielstwo zastępcze:

https://drive.google.com/file/d/1b3Ocs-cwq2AZK7qFTMWREWnO4Pm3JqpJ/view?usp=sharing
dodany: 2 czerwca, 2021 — 6:23 am