Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w Strefie Pracownika Systemu Informacji Oświatowej w zakładce Materiały/Pliki do pobrania został umieszczony do pobrania plik z mapą infrastrukturalną państw Grupy Wyszehradzkiej (V4). Mapa została przygotowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej (lipiec 2020 – czerwiec 2021), które zbiega się z 30. rocznicą nawiązania współpracy wyszehradzkiej (luty 1991). Grupa Wyszehradzka jest nieformalną regionalną formą współpracy czterech państw Europy Środkowej – Polski, Czech, Słowacji i Węgier, które łączy nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale przede wszystkim wspólna historia, tradycja, kultura oraz wartości. Obszary współpracy w ramach V4 to m.in.: nauka, edukacja oraz wymiany młodzieży, wspierane przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Zachęcamy szkoły do korzystania z udostępnionej mapy państw Grupy Wyszehradzkiej.  
Z poważaniem, Zespół SIO
dodany: 20 maja, 2021 — 11:24 am