PCK

15.11.2023r. w siedzibie ZOR PCK Grudziądz reaktywowano Grupę Społecznego Instruktora Młodzieżowego (SIM) PCK. SIMy to najbardziej aktywni członkowie ruchu młodzieżowego, którzy realizują wolontariat w każdym obszarze działalności Polskiego Czerwonego Krzyża.

Wizyta w SP nr 13

W ramach zaproszenia otrzymanego ze strony SP nr 13 w Grudziądzu, wytypowana delegacja składająca się z naszych uczniów i jednocześnie pasjonatów wojskowości, 14.11.2023 zaprezentowała zgromadzone przez lata militaria. Opowiedziała jak działa, co robi przy wykorzystaniu tych akcesoriów, ale dla młodszych koleżanek i kolegów ze szkoły podstawowej najciekawsza była możliwość przymierzenia m.in. hełmu czy treningowej kamizelki taktycznej. Dziękujemy Dyrekcji SP13 za zaproszenie!

Zajęcia mundurowe

14.11.2023 r. uczniowie uczęszczający na cotygodniowe zajęcia pozalekcyjne, nawiązujące do szkolenia wojskowego, poznali tym razem podstawowe wyposażenie taktyczne żołnierza Wojska Polskiego, wskazane zachowania się żołnierzy w kontaktach interpersonalnych, składanie meldunków, a także instruktaż służbowego prowadzenia rozmów z żołnierzem posiadającym wyższy stopień.

Zajęcia dla klasy strażackiej

Uczniowie klasy 1 D – profil pożarniczy, rozpoczęli cykl spotkań z Panem Szeregowym Radosławem Mówińskim. Mają one przygotować ich do ukształtowania właściwych postaw i zachowań w ramach musztry strażackiej. Musztra ma bowiem wiele nieocenionych zalet, m.in.: uczy dokładnego wykonywania rozkazów, wytrwałości, dyscypliny, a przede wszystkim szacunku do munduru.

Święto Niepodległości

11.11.2023 r., III LO uczestniczyło w obchodach miejskich z okazji 105.rocznicy Święta Niepodległości. Tradycyjnie byliśmy obecni przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie wraz z Władzami Miejskimi oraz Służbami Mundurowymi zapaliliśmy biało-czerwone znicze. Następnie wzięliśmy udział we Mszy św. w Bazylice Mniejszej za Pomyślność Ojczyzny, po czym na grudziądzkim Rynku Głównym, w imieniu szkół ponadpodstawowych złożyliśmy wiązankę kwiatów. Na Rynku obecny był również nasz Poczet Sztandarowy. “Strzelcy” z JS 3301 rozdawali mieszkańcom miasta okolicznościowe biało-czerwone kotyliony na prośbę Wydziału Kultury i Sportu w Grudziądzu, a uczniowie należący do JS 1909 reprezentowali szkołę stojąc dumnie w Plutonie Strzeleckim.

“Święto Niepodległości”

11.11.2023 r. nasza delegacja wraz z Prezesem Koła nr 22 Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Grudziądzu, Panem Leszkiem Kaznowskim uczciła pamięć i oddała cześć mieszkańcowi naszego miasta, zasłużonemu patriocie, śp. doktorowi ZBIGNIEWOWI BRZYCKIEMU ps. powstańczy „IKS”, który skończyłby tego dnia równe 100 lat. Pan dr Zbigniew Brzycki był:
– Posłem na Sejm RP I kadencji,
– żołnierzem Armii Krajowej i członkiem słynnych Szarych Szeregów,
– Powstańcem Warszawskim walczącym w batalionie „Parasol” – Zgrupowanie Radosław,
– Żołnierzem Wyklętym walczącym z władzami komunistycznymi w ramach założonej przez siebie organizacji AK-Zgrupowanie Westerplatte,
– działaczem NSZZ „Solidarność”,
– doktorem nauk humanistycznych i nauczycielem.

Spoczywa na Cmentarzu Parafialnym przy ulicy Cmentarnej w Grudziądzu. Cześć Jego Pamięci!

Święto Niepodległości

W piątek (19.11.2023 r.) Uczniowie naszej szkoły brali udział w uroczystościach z wiązanych z obchodami Święta Odzyskania Niepodległości w Szkole Podstawowej nr 4 oraz w Bibliotece Miejskiej w Grudziądzu.

“Talent To Talent”

W piątek, (10.11.2023 r.), w naszej szkole odbył się Konkurs Muzyczny w ramach projektu Talent To Talent (II edycja). Organizatorami koncertu byli: Oliwia Brzozowska, Marta Smulska i Kacper Kozłowski oraz Fundacja “Pierwsze Skrzypce”. Występy uczestników konkursu były prawdziwą ucztą duchową dla wszystkich zgromadzonych, a wspaniała interpretacja wybranych utworów zachwyciła i spotęgowała nasze doznania. Dziękujemy organizatorom, uczestnikom, szanownemu jury i cudownej publiczności.

Uroczystości patriotyczne z okazji 105. rocznicy Święta Niepodległości

Dzisiaj (10.11.2023), w związku z zaproszeniem nas przez Pana Wójta Gminy Gruta, nasza szkolna delegacja ze Sztandarem JS 3301 “Strzelec” na czele, udała się na uroczystości patriotyczne z okazji 105. rocznicy Święta Niepodległości, na Cmentarz Wojenny w Mełnie. Było to piękne i podniosłe wydarzenie, któremu towarzyszyła cała masa znamienitych Gości. W jego ramach złożyliśmy wiązankę kwiatów przy pomniku upamiętniającym Polskich Żołnierzy poległych za Ojczyznę w latach 1939-1945. Bardzo dziękujemy Panu Wójtowi mgr Waldemarowi Kurkowskiemu za zaproszenie!

Wykład z okazji Dnia Niepodległości

10.11.2023 r. z okazji 105. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, odbył się w szkole wykład Pana płk. w st. spocz. mgr inż. BOGDANA SZUMIELA pt. “Ruch oporu w Grudziądzu w czasie II wojny światowej”. Drugim Gościem był Pan Chorąży w st. spocz. JÓZEF JABŁOŃSKI. Panowie reprezentowali Koło Nr 13 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Wojskowych Zakładach Uzbrojenia S.A. Po zakończonym wykładzie nasi Goście przekazali liceum piękny obraz przedstawiający Marszałka Józefa Piłsudskiego, za który pięknie społeczność szkolna dziękuje!