Wręczenie Akcesoriów

20 stycznia br. miało miejsce bardzo miłe i ważne dla szkoły wydarzenie. W imieniu pana prezydenta Grudziądza – Macieja Glamowskiego pan sekretarz miasta Grudziądza, Andrzej Cherek wraz z wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Grudziądza, panem Pawłem Napolskim, wręczyli uczniom klas mundurowych akcesoria niezbędne do rozwoju ich pasji, jaką jest rozwój umiejętności potrzebnych do zasilenia w przyszłości szeregów Wojska Polskiego, jak również innych służb mundurowych. Wykorzystując otrzymany sprzęt uczniowie szkolnego oddziału “Combat Alert” zademonstrowali pokaz swoich umiejętności, w czym pomógł im pan Maciej Lewandowski – instruktor sztuk walk. Bardzo dziękujemy za okazane szkole wsparcie i tym samym rozwój mundurowości w naszym liceum!

(więcej…)

Spotkanie W Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1

Dnia 19 stycznia odbyło się kolejne spotkanie w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Grudziądzu (JRG Tematem wykładu były wypadki komunikacyjne, pierwsza pomoc przedmedyczna, obowiązki i zadania świadków zdarzeń, akcje ratunkowe. Uczniowie mogli również zobaczyć kontrolowany wybuch poduszki powietrznej w samochodzie. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i dzielenie się tak bogatą wiedzą i doświadczeniem wszystkim pracownikom JRG nr 1 w Grudziądzu. Serdecznie pozdrawiamy!

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie III Liceum Ogólnokształcące w Grudziądzu.

(więcej…)

Combat Alert

18 stycznia br., uczniowie szkolnego oddziału “Combat Alert”, w ramach cotygodniowych zajęć, kierowanych do wszystkich uczniów klas mundurowych, pod nadzorem pana kaprala – instruktora Jakuba Zielińskiego, szlifowali swoje umiejętności w takich elementach jak: musztra, zachowanie poprawnego kroku i postawy w marszu, regulaminowe występowanie z szeregu oraz stosowny meldunek do przełożonego. Zajęcia zwieńczone zostały ćwiczeniami ogólnorozwojowymi, w formie uginania i prostowania ramion w podporze przodem.

(więcej…)

JS 3301 “Strzelec”

18.01.2023 roku, w ramach zajęć dla uczniów klas mundurowych, Instruktor JS 3301 “Strzelec”, Pan Roman Sarnowski zaproponował i przeprowadził marszobieg z bronią, na dystansie 4 000 m. Do jego realizacji wybrano teren urozmaicony – dzieło rogowe Cytadeli Twierdzy Grudziądz. Marszobieg to niebywale cenne ćwiczenie, które rozwija wszechstronnie sprawność fizyczną, i pozwala na zaangażowanie zarówno tych, którzy są bardzo dobrze wytrenowani, jak również początkujących.

Akcja Promocyjna 3LO W SP15

Dnia 25 stycznia br. nasi uczniowie wzięli udział w akcji promocyjnej 3LO. W tym celu czworo uczniów wraz z Panią Magdaleną Koehna udali się do SP15, aby opowiedzieć o naszej szkole, zajęciach pozaszkolnych oraz inny atrakcjach, które zapewnia. Miało to na celu zachęcić ósmoklasistów do wyboru naszej szkoły jako dalszej placówki edukacyjnej.

(więcej…)

Combat Alert

W sobotę, 14 stycznia br., członkowie szkolnego oddziału “Combat Alert” dalej doskonalili swoje umiejętności i wiedzę w takich aspektach jak: marsz na azymut, postawy strzeleckie oraz nawiązanie i zerwanie kontaktu bojowego lub uchylenie się od starcia w niekorzystnej sytuacji.

(więcej…)

81.Rocznica Śmierci Porucznika Zygmunta Koźlikowskiego

14 stycznia br. uczciliśmy pamięć zamordowanego przez Niemców w czasie II wojny światowej porucznika Zygmunta Koźlikowskiego. W 81.rocznicę jego śmierci zapaliliśmy biało-czerwone znicze oraz złożyliśmy wiązankę kwiatów przy tablicy upamiętniającej tego walecznego człowieka i pierwszego Inspektora Związku Walki Zbrojnej w Grudziądzu. W 1941 roku został on pojmany przez gestapo, był wielokrotnie brutalnie przesłuchiwany, po czym w 1942 roku ostatecznie zgładzono go w niemieckim obozie koncentracyjnym w Mauthausen.

(więcej…)

“Talent to talent!”

13 stycznia br. uczniowie z klasy II A oraz szkolny oddział “Combat Alert”, na prośbę organizatorów wydarzenia o nazwie “Talent to talent!”, które odbyło się w grudziądzkim Klubie “Akcent”, pomogli wydatnie w jego przygotowaniu. Uczniowie m.in. zaangażowali się w pomoc przy oprawie przedsięwzięcia, wspomogli zabezpieczanie prawidłowego jego przebiegu, a uczeń klasy 4b – Cezary Romanowski, który posiada uprawnienia ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy, pomógł w zapewnieniu bezpieczeństwa zgromadzonym. Organizatorzy i szkoła najserdeczniej Wam za taką postawę dziękują!