Harmonogram zebrań

Harmonogram wywiadówek

7, 8 września 2022 r. godz. 16.30
spotkanie z rodzicami i wybór członków Rady Rodziców

20 grudnia 2022 r. (wtorek) godz. 16.30
spotkanie z rodzicami klas I, II, III,IV; podanie zagrożeń ocenami niedostatecznymi

19 stycznia 2023 r. (czwartek), godz. 16.30
 spotkanie z rodzicami klas I, II, III,IV

30 marca 2023 r. (czwartek) godz. 16.30
spotkanie z rodzicami klas I, II, III; podanie zagrożeń ocenami niedostatecznymi w kl. IV

25 maja 2023 r. (czwartek ) godz. 16.30
spotkanie z rodzicami klas i podanie zagrożeń ocenami niedostatecznymi.