Kategoria: brak kategorii

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Grudziądzu

25.01.2022 r., członkowie grudziądzkiego oddziału „Combat Alert” udali się do 13 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Grudziądzu, który funkcjonuje w murach tutejszej Cytadeli. Dzięki uprzejmości Pana Komendanta płk. Roberta Szumnego, a także majora Andrzeja Krawczyka oraz Pana Romana Czajkowskiego, którzy oprowadzili nas po obiekcie, mogliśmy poznać w podstawowym zarysie organizację oraz zadania Oddziału. Dziękujemy również Przewodnikowi PTTK, Panu Piotrowi Łukiewskiemu, za przybliżenie dziejów twierdzy, jak również oprowadzenie po znajdujących się w jej wnętrzu korytarzach.

(więcej…)

102.ROCZNICA POWROTU MIASTA GRUDZIĄDZA DO WOLNEJ POLSKI

Dzisiaj, 23 stycznia 2022 roku, uczciliśmy 102.rocznicę powrotu Grudziądza w granice Państwa Polskiego po okresie zaboru pruskiego. Na mocy traktatu wersalskiego z 28 czerwca 1919 roku przyznano te ziemie Polsce, jednakże trzeba było poczekać jeszcze pół roku zanim stało się to faktem. Wczoraj zapaliliśmy znicze na grobie generała Stanisława Pruszyńskiego, który w imieniu generała Józefa Hallera i Hallerczyków wkroczył 23 stycznia 1920 roku do Grudziądza na czele I szwadronu Ułanów Krechowieckich; natomiast dzisiaj postawiliśmy znicze przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego (postaci, która jest symbolem Wolnej Polski) oraz złożyliśmy wiązankę kwiatów przy pomniku Żołnierza Polskiego (Hallerczyka), oddając hołd wszystkim zaangażowanym w proces powrotu miasta do Macierzy.

(więcej…)

102 rocznica powrotu Grudziądza do Ojczyzny

W dniu 23 stycznia w 102 rocznicę powrotu Grudziądza do Ojczyzny nasi uczniowie zrzeszeni w Związku Strzelecki ,,Strzelec” wystawili jako jedyni w mieście poczet sztandarowy i wzięli udział w Mszy Świętej za małą Ojczyznę oraz uroczystości na Rynku. Po uroczystości zapalili znicze na mogile gen. Stanisława Pruszyńskiego, który stał na czele wykraczającej Błękitnej Armii.

(więcej…)

159.ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO

159.ROCZNICA NAJWIĘKSZEGO XIX-WIECZNEGO POLSKIEGO ZRYWU NARODOWEGO – POWSTANIA STYCZNIOWEGO.Dzisiaj, 22 stycznia 2022 roku, członkowie grudziądzkiego oddziału „Combat Alert” uczcili pamięć Powstańców Styczniowych. Tego dnia bowiem przypadła 159.rocznica największego polskiego zrywu narodowowyzwoleńczego XIX wieku, w którym brali również udział mieszkańcy Pomorza, a w tym z Grudziądza. Przy grobie jednego z nich, Jana Cholewicza, który znajduje się na Cmentarzu Garnizonowym, złożyliśmy kwiaty oraz zapaliliśmy biało-czerwone znicze. Warto także wspomnieć, że w murach grudziądzkiej Cytadeli więzieni byli Powstańcy, w niezwykle ciężkich warunkach, a najbardziej znanym spośród nich był naczelnik powstania na Mazowszu, mistrz walki partyzanckiej, Edmund Callier, późniejszy bohater Wielkopolski, tam zresztą pochowany.

(więcej…)

Tadeusz Kaube

Dnia dzisiejszego nasi członkowie wraz z Panem Dyrektorem Łukaszem Piaseckim uczestniczyli 80 rocznicy śmierci Tadeusza Kaube.TADEUSZ KAUBE – urodził się 5 lipca 1921 roku w Bydgoszczy. Pochodził z rodziny bardzo patriotycznej, głęboko przywiązanej do Ojczyzny, czyli Polski. Jego tato działał w wielu organizacjach propagujących polskość, między innymi w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” oraz towarzystwach śpiewaczych (w czasie rozbiorów i okupacji Polacy tworzyli takie organizacje, które miały w teorii „tylko” zajmować się gimnastyką lub śpiewem, ale znaczenie ich było o wiele szersze, a przede wszystkim krzewiło postawy patriotyczne i przygotowywało do przyszłej walki z naszymi zaborcami). Nauki Tadeusz Kaube pobierał w Grudziądzu, a potem studiował w Toruniu. Był człowiekiem bardzo towarzyskim, koleżeńskim i wrażliwym (lubił poezję). W czasie kampanii wrześniowej 1939 najpierw walczy w obronie Grudziądza (w szeregach 16.Dywizji Piechoty), potem w słynnej bitwie nad Bzurą, by wreszcie trafić do walczącej Warszawy. Wrócił do Grudziądza po jej kapitulacji, czyli poddaniu się Niemcom. Na początku listopada 1939 roku zakłada tajną organizację „Rota”, która miała zapewne docelowo rozpocząć otwartą walkę z Niemcami, aczkolwiek początkowo prowadziła głównie działania o charakterze wywiadowczym. „Rota” nie zdążyła nabrać rozpędu pomimo ambitnych planów, gdyż w wyniku zdrady jednego z towarzyszy broni i jak się potem okazało agenta niemieckiej tajnej policji Gestapo – plutonowego Alfonsa Lipowskiego, została zdekonspirowana i w efekcie rozbita. Wśród wielu aresztowanych znalazł się sam Tadeusz Kaube. Czterech członków, w tym T. Kaube niemiecki sąd skazał na karę śmierci. Tadeusz do samego końca zachował godną postawę i nie załamał się w śledztwie; a mało tego całą winę brał na swoją osobę, podczas gdy niektórzy jego koledzy nie wytrzymywali brutalności ze strony niemieckich oprawców. Został zgilotynowany 20 stycznia 1942 r. w niemieckim więzieniu w Poznaniu. Jutro zatem przypada 80.rocznica Jego śmierci. Na grudziądzkim cmentarzu przy ulicy Cmentarnej znajduje się grób rodziny Kaube, a w tym symboliczna mogiła Jemu poświęcona.

(więcej…)

Aktywne ferie

W dniu 19.01.20022 r. nasi uczniowie zrzeszeni w Związku Strzeleckim wzięli udział podczas ferii w marszu kondycyjnym, którego celem było dostarczenie karmy do Centrum Opieki nad zwierzętami w Grudziądzu. Uczniowie wyprowadzili również podopiecznych Centrum na spacer i stali się ambasadorami adopcji psów i kotów.

(więcej…)

Combat Alert

Dziś odbyły się zajęcia CA w terenie. Ćwiczenia poprowadził instruktor OTCA 0201 GRUDZIĄDZ Chorąży Tomasz Wilczak. Uczniowie z Combat Alert przerobili techniki poruszania się w terenie różnymi sposobami, ćwiczyli elementy marszu ubezpieczonego, zapoznali się z podstawowymi postawami strzeleckimi oraz poznali podstawowe zasady kamuflażu. Niektórzy spróbowali dowodzenia drużyną w terenie, co okazało się niezłym wyzwaniem. Oczywiście dzięki tym zajeciom zdecydowanie poprawili swoją kondycję fizyczną. Pozdrawiamy serdecznie.

(więcej…)

Combat Alert

Dnia 13 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie z naszym Dowódcą Combat Alert 0201 Grudziądz – Oskarem Tylką, którego wspomagał Jakub Fidyk z Combat Alert Trójmiasto 1101. Oczywiście na spotkaniu nie zabrakło naszego instruktora CA 0201 – chorążego Tomasza Wilczaka. Spotkanie poświęcone było omówieniu i przedstawieniu najważniejszych celów i zadań jakie stoją przed naszą młodzieżą.

(więcej…)

Combat Alert

Combat Alert w naszej szkole nabiera rozpędu. Wczoraj nasi uczniowie skupieni w CA poznawali zasady obchodzenia się z bronią, składania i jej rozkładania oraz ładowania magazynka, pod okiem Instruktora Tomasza Wilczaka.

(więcej…)