105 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

27.12.2023 r. przy dawnym Domu Polskim “BAZAR”, wraz z: Władzami Miasta, delegacjami Służb Mundurowych, delegacją SP nr 12, Harcerzami oraz “Strzelcami” z JS 3301 “Strzelec” przy III LO, upamiętniliśmy dzisiaj 105.rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Towarzyszył nam również, nie pierwszy raz, Pan Zbigniew Byczyński, którego przodek, Porucznik Franciszek Byczyński, Kawaler Orderu Virtuti Militari, walczył w tym zwycięskim dla Polaków zrywie narodowowyzwoleńczym, i jest pochowany na Cmentarzu Farnym w Grudziądzu. Warto dodać, że bez tego wielkiego zwycięstwa losy Polaków mieszkających w zaborze pruskim mogłyby potoczyć się inaczej, negatywnie. Cześć i chwała Powstańcom Wielkopolskim!

dodany: 4 stycznia, 2024 — 7:12 am