“Czarny czwartek”

Dzisiaj (18.12.2023), dzień po rocznicy tzw. “Czarnego czwartku”, kiedy w 1970 roku doszło do zabicia przez władze komunistyczne m.in. pracowników Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, odbyło się w naszej szkole spotkanie młodzieży grudziądzkich szkół ponadpodstawowych z działaczami NSZZ “Solidarność”, Panami: STANISŁAWEM WAJSGERBEREM i JÓZEFEM ZIEMEREM, którzy byli internowani w czasie stanu wojennego w Polsce. Pan Stanisław opowiedział o swoich losach w oparciu o napisaną przez siebie książkę, pt. “Moje wspomnienia”. Spotkanie to objął swoim Patronatem Prezydent Grudziądza – Maciej Glamowski, a obecna była na tym wydarzeniu Pani Wiceprezydent, Róża Lewandowska. Dziękujemy delegacjom szkół ponadpodstawowych na czele z nauczycielami za tak liczne przybycie!

dodany: 20 grudnia, 2023 — 12:14 pm